Trung tâm Soroban Bắc Ninh cần tuyển giáo viên dạy môn kỹ năng

Thông tin tuyển dụng

Trung tâm Soroban Bắc Ninh cần tuyển giáo viên dạy môn kỹ năng

Thông tin tuyển dụng - 26/06/2018
Nhằm mở rộng và phát triển hệ thống Soroban trên toàn tỉnh Bắc Ninh, Soroban Bắc Ninh cần...

Thông báo tuyển giáo viên năm 2017

Thông tin tuyển dụng - 02/03/2017
Nhằm phát triển nguồn nhân lực cho Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục sáng tạo...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2015

Thông tin tuyển dụng - 17/07/2015
Nhằm mở rộng và phát triển trung tâm hơn nữa, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN...

Tuyển giáo viên

Thông tin tuyển dụng - 10/09/2014
Nhằm mở rộng một và phát triển trung tâm hơn nữa Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển...

Thông tin tuyển dụng (HOT)

Thông tin tuyển dụng - 15/03/2012
Công ty CP ĐT và PT Giáo dục Sáng tạo Việt cần tuyển thêm 05 Thuyết trình viên...