Đoàn Soroban Việt Nam đã chính thức lên đường tham dự kỳ thi quốc tế.