Hình ảnh kỷ niệm chương và cúp của kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc Soroban lần 3 năm 2014

Hình ảnh kỷ niệm chương và cúp của kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc Soroban lần 3 năm 2014

Ngày đăng: 22/09/2014 - 1771 lượt xem

 

Cúp kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc

Kỷ niệm chương và cúp kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc

Kỷ niệm chương và cúp kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc

Tin tức liên quan