Phương pháp giảng dạy

Uncategorized

Các nấc thang nhận thức của chương trình

Giới thiệu chung - 16/12/2018
Chương trình Soroban phát triển dựa trên 5 nấc thang nhận thức (Finger – Abacus – Paper card –...

Phương pháp giảng dạy

Giới thiệu chung - 14/12/2018
– Học mà chơi – chơi mà học, lấy học sinh làm trung tâm – Sử dụng hình ảnh...