Soroban Thanh Hóa

Soroban Thanh Hóa

Ngày đăng: 05/08/2019 - 369 lượt xem

Cơ Sở 1: Soroban Thành phố Thanh Hóa 

Địa chỉ: 41 Ngõ Thắng, đường Thọ Hạc, phường Đông Thọ – Thành phố Thanh Hóa – Thanh Hóa

Điện thoai: 0918712089

Emai: ketoanexpert@gmail.com

Cơ Sở 2: Soroban Thường Xuân

Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Thường Xuân,  huyện Thường Xuân – Thanh Hóa

Điện thoại: 0919313922

Email: hoangthithuha21112gmail.com

Cơ sở 3: Soroban Nông Cống

Địa chỉ: Khu Tập Cát 1, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống – Thanh Hóa

Điện thoại: 0853953383

Email: khoinguyenhienhung@gmail.com

Cơ sở 4: Soroban Triệu Sơn

Địa chỉ: Xóm 1, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa.

Email: tranduyen881988@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

0966594342
Liên hệ